Контакти

Редакция

гр. София, бул. „Христофор Колумб“ 43, етаж 9

Пишете ни: bbc.znanie@s-media.bg

Пишете ни


Свържете се с нас


1Главен редактор
д-р Владимир Божилов
E-mail: v.bozhilov@s-media.bg
2Редактор
Добромир Мортев
E-mail: d.mortev@s-media.bg
3Арт директор
Димо Димов
E-mail: d.dimov@s-media.bg
4Мениджър реклама
Димитър Хаджиев
телефон: +359 899 942 093
E-mail: d.hadjiev@s-media.bg
5Абонамент
Даниела Желязкова
телефон: +359 2 400 66 46
E-mail: subscription@s-media.bg