Екип

Хората на Знание

S Media АД

S Media АД е основана през 2015 година и е една от най-големите медийни групи на българския пазар. Тя е наследник на S Media Team.

Основната й сфера на дейност включва: създаването на периодични издания, спортни сайтове, интернет телевизия, провеждане на събития и извършване на маркетингови услуги.

S Media АД е официален партньор на най-престижните световни издателства:

BBC Worldwide Magazines (за България, Сърбия, Македония, Косово, Албания и Черна гора); The Economist Group; Hello!Limited и Condé Nast International.

S Media АД издава едни от най-предпочитаните и четени списания за любителите на автомобили, мода и лайфстайл, кулинария, наука и знание, политика и икономика. Разнообразното портфолио на групата обхваща най-широк кръг читатели и привлича еднакво както дамската, така и мъжката социално активна аудитория.

Гост - автори


На страниците на сп. ВВС ЗНАНИЕ ще намерите статии от водещи български и международни учени. Част от експертите, с които списанието работи, са:

Акад. Иван Тодоров

Световнопризнат физик-теоретик и специалист в областта на квантовата теория на полето.

Акад. Михаил Маров

Работи в Института за аналитична и геохимия „Вернадски“ в Руската академия на науките и е пионер на роботизираното изследване на Космоса и руската космическа програма.

Акад. Иван Гуцов

Световноизвестен български учен и носител на международната Хумболтова награда.

Чл. кор. проф. Васил Николов

Водещ български археолог. Работи в Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките.


Чл. кор. проф. Илза Пъжева

Работи в Института по биофизика и биомедицинско инженерство, БАН, и е председател на Хумболтовия съюз в България

Проф. д-р Лора Тасева

Работи в Института за балканистика с Център по тракология към БАН и е учен посланик на Фондация „Александър фон Хумболт“ за България.

Проф. д-р Борис Парашкевов

Световноизвестен германист, езиковед, преводач и преподавател. Автор е на над 180 научни публикации в България и чужбина.

Проф. д-р Анна Стойновa

Ръководител на НИЛ „Център за високотехнологични решения в електрониката“ към Технически университет – София.

Проф. доктор на науките Васил Кавърджиков

Директор на Института по механика към БАН.

Проф. д.т.н. Георги Михов

Възпитаник на Факултета по електронна техника и технологии на ТУ и Ректор на университета от ноември 2014 г. Автор и съавтор в над 15 учебника и 160 научни публикации.

Проф. д.т.н. Петър Станков

Ръководител на Центъра за изследване на микроклимат, енергия и околна среда към Технически университет – София

Проф. д-р Иван Кралов

Заместник-ректор по научната и приложна дейност на ТУ-София


Проф. д-р инж. Иво Малаков

Ръководител на лаборатория към Технически университет – София

Доц. д-р Анна Ганева

Фитоеколог и директор на Института по по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН.

Д-р Пламен Яйджиев

Доцент в Института по ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) към БАН и част от българския екип учени, работещи в Големия ускорител на частици LHC в Швейцария

Доц. д-р Евгени Овчаров

Ръководител на катедра „Астрономия“ към Физически факултет на Софийски университет

Доц. д-р Милена Георгиева

Работи в Лаборатория по молекулярна генетика към Института по молекулярна биология към БАН. Автор е на повече от 20 научни публикации в реферирани международни и национални списания.

Д-р инж. Аспарух Камбуров

Главен асистент в катедра „Маркшайдерство и геодезия“ на МГУ „Св. Иван Рилски“ и е зам.-председател на Асоциацията на младите полярни изследователи (APECS) – България.

Д-р инж. Таня Славова

Специалист по обща, висша и приложна геодезия и популяризатор на науката. През 2016 г. защитава дисертация на тема, свързана с локализирането на пещери. Работи в областта на ГИС и ГНСС технологиите.

Д-р Ивайло Николов

Работил в Лаборатория по молекулярна генетика, след което специализира в Германия и Франция, където защитава и докторската си дисертация.


Д-р Стефан Лалковски

Главен асистент във Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климнет Охридски“

Д-р Петър Янков

Завършил специалност „Екология“ във Биологическия факултет на „Софийския университет” и е един от основателите на БДЗП.

Д-р Ивайло Пеев

Завършил Българска филология в СУ. Автор е на редица научни публикации в областта на славистиката и съвременното изкуствознание

Джероум Глен

Съосновател и ръководител на Проект Милениум – един от най-влиятелните мозъчни тръстове в света.

Антония Хубанчева

Магистър по екология от Софийския университет и асоцииран сътрудник към Националния природонаучен музей при БАН в София.

Александрина Ал-Джасем

Дипломиран магистър по молекулярна биология от Софийски университет и победител в състезанието за популярна наука „Лаборатория за слава Famelab“ за 2011 г.

Александра Тасева

Изучава фармация във Факултета по химия и фармация при СУ и е сред лекторите на тазгодишния Софийски фестивал на науката.

Александра Велева

Бакалавър и магистър специалност “художествено стъкло“ в Нов български университет.


Марсел Фенс

Професионален фотограф, доброволец към Софийския зоопарк и запален любител на природата и животните.

Елена Златева

Завършила английска филология в Софийския университет. В момента е преподавател в частно училище с интереси към проблемите на образованието и възпитанието.

Тихомир Стефанов

Ихтиолог от Националния природонаучен музей (НПМ) към БАН

Ваньо Везиров

Студент по медицина в Медицински университет София. Финалист е в състезанието Лаборатория за слава FameLab през 2014.